Location: Hanoi, Vietnam

omg
toanhnevermind Tung Anh ( @toanhnevermind )
2 0 8:23pm 11/18/2018
Đéu Thích Thả Thính
omg
juliatrung Julia Trung (中氏明慧) ( @juliatrung )
2 0 8:20pm 11/18/2018
Starbuck
omg
ddooxquyeen Đỗ Quyên ( @ddooxquyeen )
omg
wendy_wan__ Wendy Wan ( @wendy_wan__ )
5 1 8:14pm 11/18/2018
Bánh Trứng Gà Non
omg
_pht.ng_ 。成发。 ( @_pht.ng_ )
5 1 8:14pm 11/18/2018
Hanoi, Vietnam
omg
mark_creedon Mark Creedon ( @mark_creedon )
omg
le.traf Teaa ( @le.traf )
1 0 8:10pm 11/18/2018
Food House 85 Thái Hà