Muhammad Ashar
@muh.ashar23

Images by muh.ashar23

omg
muh.ashar23 Muhammad Ashar ( @muh.ashar23 )
58 4 2:12am 10/18/2018
Keran, Azad Kashmir, Pakistan
omg
muh.ashar23 Muhammad Ashar ( @muh.ashar23 )
114 12 2:45am 10/16/2018
Nagar,Gilgit Baltistan
omg
muh.ashar23 Muhammad Ashar ( @muh.ashar23 )
136 9 1:07am 10/14/2018
Walnut Heights kalam
omg
muh.ashar23 Muhammad Ashar ( @muh.ashar23 )
130 16 9:11am 10/12/2018
Bahria Grand Mosque
omg
muh.ashar23 Muhammad Ashar ( @muh.ashar23 )
88 6 2:30am 10/11/2018
Hunza, Northern Areas, Pakistan
omg
muh.ashar23 Muhammad Ashar ( @muh.ashar23 )
89 3 7:37pm 10/08/2018
Azad Kashmir
omg
muh.ashar23 Muhammad Ashar ( @muh.ashar23 )
107 17 3:50am 10/07/2018
Shounter Lake
omg
muh.ashar23 Muhammad Ashar ( @muh.ashar23 )
107 11 2:29am 10/05/2018
ᗩᒪTIT ᖴOᖇT
omg
muh.ashar23 Muhammad Ashar ( @muh.ashar23 )
97 10 2:28am 10/03/2018
ᗩᒪTIT ᖴOᖇT
omg
muh.ashar23 Muhammad Ashar ( @muh.ashar23 )
105 7 4:02am 09/30/2018
Shounter Valley
omg
muh.ashar23 Muhammad Ashar ( @muh.ashar23 )
171 20 5:11am 09/29/2018
Taobat, Azad Kashmir, Pakistan
omg
muh.ashar23 Muhammad Ashar ( @muh.ashar23 )
omg
muh.ashar23 Muhammad Ashar ( @muh.ashar23 )
83 2 3:16pm 09/26/2018
Sharda Neelum Valley
omg
muh.ashar23 Muhammad Ashar ( @muh.ashar23 )
94 2 7:20am 09/25/2018
Shounter Valley
omg
muh.ashar23 Muhammad Ashar ( @muh.ashar23 )
128 13 1:29pm 09/23/2018
Taobat, Azad Kashmir, Pakistan
omg
muh.ashar23 Muhammad Ashar ( @muh.ashar23 )
203 19 9:53am 09/18/2018
Lodhran